02/38102628
Trápi vás dražba alebo exekúcia?

Služby v oblasti správy a vymáhania pohľadávok:

 1. Mimosúdna správa a vymáhanie pohľadávok
  • dôkladná analýza pohľadávok
  • aktívny kontakt s dlžníkom (telefonický, písomný, osobný)
  • dohodnutie splátkových kalendárov a sledovanie ich plnenia
  • dosiahnutie uznania dlhu
  • sofistikované riešenia formou vyhľadávania pohľadávok vhodných na započítanie a realizácia zápočtových operácií
 2. Súdne vymáhanie pohľadávok
  • zabezpečenie kvalifikovaného právneho servisu prostredníctvom spolupráce s renomovanými advokátskymi kanceláriami:
   • právna analýza pohľadávok
   • úkony potrebné k zabráneniu premlčania pohľadávok
   • vypracovanie a podanie žalobného návrhu, zastupovanie v súdnom konaní
   • uplatnenie nárokov v trestnom konaní v prípadoch, ak konanie dlžníka napĺňa znaky trestného činu
  • zastupovania veriteľa v konkurznom konaní
  • zastupovania veriteľa v exekučnom konaní
  • dobrovoľné dražby
 3. Odkúpenie pohľadávok
  • odkúpenie jednotlivých pohľadávok aj väčších balíkov pohľadávok
  • odkúpenie pohľadávok starších ako jeden rok po splatnosti, pohľadávok uplatnených v konkurznom alebo exekučnom konaní, nezabezpečených alebo nedobytných pohľadávok
  • zabezpečenie odkúpenia pohľadávok pred lehotou splatnosti prostredníctvom spolupráce s faktoringovou spoločnosťou

Výhody a benefity:

Kontaktné údaje

ERFIN invest, s.r.o.
Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 45930741
IČ DPH: SK2023149480

mobil: 0905/614879, 0917/113498
telefón: 02/38102628
e-mail: info@erfin.sk

Pozícia firmy ERFIN na mape

Napíšte nám

Oboznámil som sa s informáciou o spracúvaní osobných údajov.
captcha
Hasil Stredoslovenská energetika Olympus Nafta Gbely Operatíva RMS market